Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Horizon 2020 SME Instrument την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, ώρα 14:00-16:00 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων ΕΜΠ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες