Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, διοργάνωσε στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος “Ανάλυση Ανταγωνισμού & Έρευνα Αγοράς” της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο και συντονίζει, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Coca-Cola 3E  στο Σχηματάρι.

Αναλυτικά, το πλαίσιο της επίσκεψης αποτελούταν:

  • Επίσκεψη – ξενάγηση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
  • Παρουσίαση της εταιρείας και του Ομίλου Coca-Cola (Ιστορικό, Δραστηριότητες, Δομή, Οργάνωση, Παραγωγικές εγκαταστάσεις, Επιχειρησιακή και Τεχνολογική Στρατηγική),
  • Παρουσίαση της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
  • Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου και των θέσεων που μπορεί να λάβει ο σύγχρονος μηχανικός στο περιβάλλον ενός διεθνή ομίλου,
  • Αναφορά στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που η διεθνοποιημένη αγορά εργασίας ζητάει από τον σύγχρονο μηχανικό).

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του εργοστασίου, να παρακολουθήσουν από κοντά κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας και του ποιοτικού ελέγχου, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με στελέχη και εργαζόμενους του Ομίλου και τελικώς να σχηματίσουν μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα πραγματικών συνθηκών που ενδεχομένως να συναντήσουν εντός μιας διεθνούς βιομηχανίας στην μελλοντική τους σταδιοδρομία.

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να βρείτε παρακάτω: