• “Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ), ΔΕΠΑ και ΓΓΕΤ, 1991-1992.