• «Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο με τον εντοπισμό δραστηριοτήτων, τομέων και δικτύων», ΥΒΕΤ/ DG XVI, 1994-1996.

Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10