Η Διημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνώνδιοργανώνουν διημερίδα με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενθάρρυνση νέων ερευνητών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Στη διημερίδα θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από τον Βελγικό οργανισμό SO Kwadraat, ο οποίος αποτελεί πρότυπο υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών και επιδεικνύει ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του ΜοΚΕ ΕΜΠ (http://mke.ntua.gr)

Παρουσιάσεις Διημερίδας:

“Knowledge-Intensive Entrepreneurship and innovation for high-quality growth and employment in Greece”, Yannis Caloghirou, Innovation & Entrepreneurship Unit, NTUA

“Coaching of high-tech pre-starters: Methodology”, SO Kwadraat

“Help creating high-tech companies”, Johan Van den Bossche, Manager SO Kwadraat

“UUNET an internet service provider”, Marc Van Aken

“TheraSolve – Innovators in Patient Compliance”, Wim De Geest