ιδιωτικοποίησηO Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου ” Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική” από τις εκδόσεις Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός το 1998, στο οποίο επιμελητές ήταν οι Χ. Πιτέλης και Ν. Αντωνάκης. Συγκεκριμένα, ανέλαβε τη συγγραφή του κεφαλαίου “Ιδιωτικοποίηση: Η πολιτική οικονομία της Δύσκολης Προσαρμογής” σε συνεργασία με την Α. Λυμπεράκη  και το κεφάλαιο “Ανταγωνιστικότητα: Θεωρητικές Αναζητήσεις και Στρατηγικές Απαντήσεις“.

Περιεχόμενα:
– Διεθνής ανταγωνιστικότητα, βιομηχανία και βιομηχανική στρατηγική: θεωρία και εμπειρία – Βιομηχανική στρατηγική και διεθνής ανταγωνιστικότητα: οριζόντιες δράσεις, δίκτυα, (ενδο)κλαδική (ανα)διάρθρωση
– Ειδικά θέματα βιομηχανικής πολιτικής
– Ζήτηση και προσφορά
– Βιογραφικά συγγραφέων.