Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκινάει το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Economic POlicies for the Global transition” (EPOG+). Είναι διετούς διάρκειας και περιλαμβάνει την παροχή υποτροφιών. Εντάσσεται στην κατηγορία των Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Erasmus Mundus τα οποία παρέχονται από διεθνείς κοινοπραξίες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στα Οικονομικά, με έμφαση στη Θεσμική Οικονομική, το οποίο ασχολείται με τα κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα με μια πολυδιάστατη οπτική. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά εμπειρογνωμόνων διεθνούς εμβέλειας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα μπορούν να παράγουν και να αξιολογούν οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει τα εξής πεδία: α) τις πολιτικές για την οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας, β) τις διεθνείς και μακροοικονομικές πολιτικές, γ) τις αναπτυξιακές πολιτικές, δ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ε) τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες 3 βασικές κατευθύνσεις σπουδών:

a) “Knowledge, innovation and the digital transition”,

β) “Macroeconomics, finance and the socioeconomic transition”, και

γ) “Development, sustainable development and the ecological transition”.

Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε μαθήματα, σεμινάρια και δραστηριότητες που ανήκουν στις άλλες δύο κατευθύνσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τις δυνατότητες κινητικότητας των φοιτητών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Την επιστημονική επίβλεψη και το συντονισμό του προγράμματος έχουν το University of Technology of Compiègne και το Sorbonne University ενώ βασικοί εταίροι του Προγράμματος είναι και τα ακόλουθα Πανεπιστήμια από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Νότιο Αφρική: University of Paris, University of Turin, Berlin School of Economics and Law, University of Roma 3, Vienna University of Economics and Business, University of the Witwatersrand (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Επίσης, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 30 (ακαδημαϊκοί και μη ακαδημαϊκοί) συνεργαζόμενοι φορείς, ανάμεσά τους και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, που έχει αναλάβει τη διδασκαλία μαθήματος για την Καινοτομία, καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο 4ο εξάμηνο σπουδών.

Υποτροφίες

Το EPOG+ παρέχει τη δυνατότητα υποτροφίας που ισχύει για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος (2 έτη) σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιανουαρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ιστοχώρο του EPOG+.