Την Τετάρτη 10/12/2014 διεξήχθη στο ΕΜΠ συνάντηση και δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη Small Business Act (SBA). Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2015 – 2020 και η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζαχαρίας Μαυρούκας,  Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Εθνικός Απεσταλμένος για τις ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το στέλεχος του Υπουργείου κ. Γιάννης Πλεμμένος έκαναν μια παρουσίαση του SBA σε ενδιαφερόμενους φοιτητές, άτομα τα οποία έχουν ξεκινήσει ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα και σε στελέχη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,  της Δομής Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι εμπειρίες των παρευρισκομένων και συγκεντρώθηκαν τα σχόλια και οι ιδέες τους σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Small Business Act για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε το 2008 και επικαιροποιήθηκε το 2011, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ. Οι περίπου 21 εκατομμύρια ΜΜΕ δημιουργούν το 58% της προστιθέμενης αξίας, απασχολούν 87 εκατ. άτομα και αναλογούν στο 85% της καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επίσης, οι ΜΜΕ διαδραματίζουν νευραλγικό ρόλο στη γενική μεταρρυθμιστική στρατηγική της Επιτροπής, στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»3 και τις εμβληματικές της πρωτοβουλίες, ιδίως στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής4.

Η Small Business Act καταρτίζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής με συγκεκριμένες δράσεις σε δέκα τομείς, με σκοπό να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, να εφαρμοστεί στη χάραξη πολιτικής η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και να τονωθεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η επικαιροποίηση της Small Business Act το 2011 μετατόπισε το κέντρο βάρους προς δράσεις, οι οποίες πιθανότατα θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση: ευχερέστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μείωση της γραφειοκρατίας, προώθηση της πρόσβασης στις αγορές και τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της διαβούλευσης πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Small Business Act πατήστε εδώ.

Για να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ