Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου GLOBALINTO (“Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness”) στο οποίο συμμετέχει το ΕΒΕΟ ΕΜΠ, έχει δημοσιοποιηθεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με σκοπό την υλοποίηση έρευνας πεδίου σε συνολικά 2000 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 8 ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σλοβενία και Φινλανδία). Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ TED.Europa.

Αναθέτουσα αρχή: Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 6 Φεβρουαρίου 2020 (14:00 ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ