Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success”

Τα μέλη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας και ο Γεώργιος Σιώκας δημοσίευσαν επιστημονικό άρθρο με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success” στο επιστημονικό περιοδικό Cities. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο εδώ*.

Για αναφορά ως βιβλιογραφία:

Siokas, G., Tsakanikas, A. and Siokas, E., 2020. Implementing smart city strategies in Greece: Appetite for success. Cities, 108, p.102938.

*Ελεύθερη πρόσβαση μέχρι 25 Νοεμβρίου 2020