• «Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Καταγραφή, Ανάλυση και Παρακολούθηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων», Ερευνητική Σύμπραξη ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΟΠΑ, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Συντονιστής: Γιάννης. Καλογήρου), ΕΠΕΤ ΙΙ 1997-1999.