«Ανάπτυξη Τεχνικοοικονομικού υποδείγματος μελέτης του δικτύου του ΟΤΕ», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων ΕΜΠ, ΟΤΕ, 1999-2000.