Στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΜοΚΕ-ΕΜΠ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ ΕΜΠ), πραγματοποίησε μια έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων μηχανικών (2000 – 2010) και τελειόφοιτων ΣΕΜΦΕ (2004 – 2010) του ΕΜΠ. Μεταξύ άλλων, μελετήθηκαν η επιχειρηματική πρωτοβουλία των αποφοίτων καθώς και οι λόγοι που τους οδήγησαν στην ανάληψη ή μη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ” Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Συντονιστής της έρευνας διετέλεσε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας, Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, σε συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο της ΜοΚΕ-ΕΜΠ, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ Άγγελο Τσακανίκα, τη συντονίστρια της Μονάδας, Δρ. Ιωάννα Καστέλλη  και την ερευνήτρια  Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου.

Στην στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Συνεργάτη της Μονάδας Δρ. Ευάγγελου Σιώκα,  συμμετείχε ο Υποψήφιος Διδάκτορας του ΕΒΕΟ ΕΜΠ και μέλος της ΜοΚΕ-ΕΜΠ Γιώργος Σιώκας με την υποστήριξη των Ελίζα Σταθάκη και Άννα Μαρία Ρούτση, απόφοιτων Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Μια σύντομη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκεται εδώ.

Η πλήρης έκθεση αποτελεσμάτων υπό τη μορφή κειμένου βρίσκεται εδώ (αρχείο pdf).