Ο Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας αρθρογραφεί στην ιστοσέλιδα Economistas.gr καταπιάνοντας ζητήματα που απασχολούν την νεοφυή και καινοτομική επιχειρηματικότητα της χώρας καθώς επίσης της εξελίξεις στην βιομηχανική της δραστηριότητα. Όντας Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνέων (ΙΟΒΕ), υπογραμμίζει την αμφισβήτηση της απλής ποσοτικής ενίσχυσης του αριθμού των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Το επιχείρημα αυτό απασχολεί σε βάθος την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, με τις σχετικές εμπειρικές έρευνες να τείνει να αμφισβητούν τις πολιτικές που στοχεύουν απλώς σε μεγάλο αριθμό νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων ως τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Χρησιμοποιώντας την μακροχρόνια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και παράλληλα αξιοποιώντας δεδομένα από το Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ο Επικ. Καθηγητής Α. Τσακανίκας υποστηρίζει πως η στόχευση ενίσχυσης ποιοτικών  εγχειρημάτων με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και η δημιουργία ποιοτικών και – όσο το δυνατόν καλύτερα – αμειβόμενων θέσεων εργασίας, οφείλει να είναι βασική προτεραιότητα πολιτικής. Τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά  της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων είναι στοιχεία που αφορούν στο βαθμό καινοτομικότητας του κάθε εγχειρήματος, τον βαθμό τεχνολογικού εκσυγχρονισμού τους, την ένταση του ανταγωνισμού που αυτό αντιμετωπίζει, την εξωστρέφεια, κτλ.  Επομένως, ένα βασικό ερώτημα που γεννάται είναι το πόσο καινοτομικά είναι τα νέα επιχειρηματικά εγχειρημάτα στη χώρα μας.

Περισσότερα στο πλήρες κείμενο του άρθρου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε εδώ.