Ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου θερμοκοιτίδας  ΕΠΙ.νοώ και του προγράμματος επώασης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων In*vent ICT Α. Τσακανίκας υπογράφει το άρθρο “Συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα στην πράξη” που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Έθνος” της Κυριακής 22 Απριλίου 2018.

Μεταξύ άλλων, ο Επικ. Καθηγητής Α. Τσακανίκας σχολιάζει το πως συνδέεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την εύρεση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την ελληνική οικονομία και του τρόπους που  μπορεί να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια με την καθιέρωση και την στήριξη ροών μεταφοράς γνώσης και εφαρμοσμένης έρευνας από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας προς την αγορά και το εθνικό παραγωγικό σύστημα. Παράλληλα, επεκτείνεται στην αυξημένη κινητικότητα που παρουσιάζεται στον χώρο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια και την σημασία της ενίσχυσης και εδραίωσης τέτοιων πρωτοβουλιών, δίνοντας έμφαση στην επιτυχία του προγράμματος επώασης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων In*vent ICT και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Α’ κύκλου του προγράμματος.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.