Ο Επικ. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας και ο απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών Βασίλειος Μόρντο, υπογράφουν το άρθρο με τίτλο “Equifund: Μια σπουδαία εξέλιξη στο ελληνικό επιχειρείν”  το οποίο και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα οικονομικής ενημέρωσης Economistas.gr.

Μεταξύ άλλων, γίνεται εκτενή αναφορά και περιγραφή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Equifund* ενώ παράλληλα, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της διπλωματικής εργασίας του Βασίλειου Μόρντο  που εκπονήθηκε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ με θέμα «Εργαλεία και μηχανισμοί χρηματοδότησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα», και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Άγγελο Τσακανίκα, αξιολογήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Στην εργασία πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συνεντεύξεις με μέλη του οικοσυστήματος – επενδυτές, υπευθύνους δομών επιχειρηματικότητας, startuppers και επιχειρηματικούς αγγέλους.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

*Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επιπλέον κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Περισσότερες πληροφορίες για το Equifund μπορείτε να βρείτε εδώ.