Τα αποτελέσματα της έρευνας των αποφοίτων μηχανικών με τίτλο: “Έρευνα για τον βαθμό και την ποιότητα διείσδυσης των νέων αποφοίτων στην παραγωγή και την επιχειρηματικότητα” που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσιάστηκαν συνοπτικά σε άρθρο του Βασίλη Κωστούλα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, το οποίο έχει ως θέμα: “Η γνώση δεν μεταφράζεται σε επιχείρηση” στην έκδοση του Σαββάτου 16 Απριλίου 2016.

Για το άρθρο σε ηλεκτρονική μορφή μεταβείτε εδώ.

Για το άρθρο σε έντυπη μεταβείτε εδώ.