Πρόκειται για σύνοψη διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) που συνδιοργανώνεται από το ΕΜΠ και το ΟΠΑ.

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τον κ. Κ. Δημόπουλο, υπό την επίβλεψη του κ. Α. Τσακανίκα.

Δείτε το Άρθρο