Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, υπεύθυνος του ΙΟΒΕ και ο κ. Μιχάλης Βασιλειάδης, ερευνητής του ΙΟΒΕ, έγραψαν ένα άρθρο για την ειδική έκδοση “The Economist” της εφημερίδας “Η Καθημερινή” την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο “Προς ένα νέο παραγωγικό-επιχειρηματικό σύστημα”.

Το άρθρο αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας εν μέσω κρίσης και με τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου στις 2000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας που εκπόνησε το ΙΟΒΕ με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ για λογαριασμό του ΣΕΒ, προσπαθεί να σκιαγραφήσει την πραγματικότητα αλλά και να τονίζει τα κενά που υπάρχουν στην οικονομία.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.