Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, υπεύθυνος του ΙΟΒΕ και ο κ. Μιχάλης Βασιλειάδης, ερευνητής του ΙΟΒΕ, έγραψαν ένα άρθρο για την ειδική έκδοση “The Economist” της εφημερίδας “Η Καθημερινή” την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο “Επιχειρηματικές δραστηριότητες με θετικές προοπτικές”.

Στο άρθρο γίνεται μία προσπάθεια να αναδειχθεί η δυναμική και οι προοπτικές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο της ελληνικής οικονομίας.

Συμπερασματικά, ο νέος κύκλος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία θα μπορούσε να προέλθει μέσα από τη δημιουργική καταστροφή των αναποτελεσματικών δομών και μηχανισμών του επιχειρηματικού/παραγωγικού συστήματος και τη σταδιακή αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας της επιτυχίας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.