Το εκπαιδευτικό workshop «Train the trainer» διοργάνωσαν πρόσφατα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας (EBEO) της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το European Patent Office (EPO).

Το εκπαιδευτικό αυτό workshop είχε θέμα τη διδασκαλία θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και απευθυνόταν σε καθηγητές και μέλη διδακτικού προσωπικού ελληνικών ΑΕΙ /ΤΕΙ που ασχολούνται με τα ευρύτερα θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και επιθυμούν δυνητικά να εντάξουν μέρος αυτού του υλικού σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματά τους.

Στόχο είχε να δημιουργήσει μία κοινότητα καθηγητών που – σε συνεργασία με το EPO – θα συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης που συνδέεται με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της κάθε χώρας.

Το σεμινάριο προλόγισαν ο καθηγητής ΕΜΠ, διευθυντής του EBEO και Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ, Γιάννης Καλογήρου, και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Ιωάννης Καπλάνης. Στη συνέχεια, τα στελέχη του EPO παρουσίασαν τους τρόπους διδασκαλίας και το σχετικό υλικό.

Στο workshop συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικό προσωπικό από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι οποίοι ασχολούνται ερευνητικά με θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και διδάσκουν σχετικά μαθήματα σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο για τη διδασκαλία τους επί των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (teaching kit) και έγγραφο πιστοποίησης παρακολούθησης του σεμιναρίου από το EPO.

naftemporiki.gr