Ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας δημοσίευσε άρθρο στην ελληνική έκδοση του Foreign Affairs. Το άρθρο έχει τίτλο «Παράθυρο ευκαιρίας» για την ελληνική οικονομία: Προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την χώρα”.

Δείτε το άρθρο

Η επιστροφή στην ανάπτυξη από το τρέχον έτος είναι πλέον ένας στόχος εφικτός. Αλλά, μια ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα σταθερή και σε υψηλό επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την δημιουργία συνθηκών που να προσελκύουν επενδυτές και χωρίς ουσιαστική αλλαγή τού τρόπου λειτουργίας τής ελληνικής οικονομίας.